Scanning

Skanning
Steget från pappersdokument till elektroniska dokument är inte långt. Med våra skanningtjänster digitaliseras pappersdokumenten till olika sök- och redigeringsbara dokumentformat.

Skrivare, MFP

Multifunktion – färg
Vi har ett brett sortiment av användar- vänliga multifunktionsskrivare som underlättar era dokumentflöden.
Flertalet av våra multifunktionsskrivare med färgmöjlighet är certifierade enligt Svanen.
Multifunktion – svartvitt
Vårt svartvita sortement är kostnads- effektiva med liknande funktionallitet som färgprodukterna t.ex. utskrifter från molnettjänster via moblia enheter.
Skrivare
Våra driftsäkra skrivare är anpassade för integrering till mjukvarulösningar så som "Säkra utskrifter" och Follow Me.
Produktionskrivare
Grafisk kommunikation via digitala flöden och tryck. Tjänster som maximerar effekten av din kommunikation och effektiviserar dina produktionsprocesser.

MPS

Övervakning
Få full kontroll över utskriftsmiljön. Med vår övervakningstjänst får du total överblick på utskriftsvolymer, nyttjandegrad, utskriftsbeteende och förbrukningsvaror.
Automatisk mätaravläsning och automatisk tonerleverans.

Digitala Arkivsystem

Arkivering
Vår arkiveringstjänst innebär att digitala dokument blir lätta att hitta, antingen lokalt eller i molnet - snabbt och enkelt.